1.414 tỷ đồng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải

Ban Quản lý dự án hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép (Cảng CMIT), với tổng mức đầu tư 1.414 tỷ đồng.

1.414 tỷ đồng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải
1.414 tỷ đồng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải

Theo đó, Gói thầu CM-XL01 Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ đoạn từ phao số “0” đến thượng lưu cảng CMIT (giá dự toán 1.019,63 tỷ đồng) đang được đấu thầu qua mạng; dự kiến mở thầu ngày 13/11. Quý I/2023, sẽ mời thầu Gói thầu CM-XL02 Thi công nạo vét từ thượng lưu cảng CMIT đến cảng Phước An (208,099 tỷ đồng).

Theo chủ trương đầu tư, tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải sẽ được nâng cấp 30,5 km cho tàu 160.000 DWT đủ tải, tàu 120.000 DWT khai thác hai chiều và tàu 200.000 DWT/18.000 TEU giảm tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

Theo baodauthau.vn

Đánh giá