Bộ Y tế: Khuyến cáo về việc phòng chống bệnh cúm mùa

Triệu chứng bệnh cúm mùa thường rất khó nhận biết với các bệnh đường hô hấp khác.

Nên việc chẩn đoán và điều trị cần phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của các cơ quan y tế. Để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm mùa, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo như sau:

Khuyến cáo về việc phòng chống bệnh cúm mùa
Khuyến cáo về việc phòng chống bệnh cúm mùa
Đánh giá