BOT quốc lộ 51 có thời điểm kết thúc và tạm dừng thu phí dự kiến ngày 17/12/2022

Căn cứ các chỉ tiêu tài chính được cập nhật và quyết toán, dự án BOT quốc lộ 51 có thời điểm kết thúc và tạm dừng thu phí dự kiến ngày 17/12 tới.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC) về giải quyết các nội dung tồn tại và xác định thời gian thu phí của dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, đoạn từ km0+900 -Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT.

BOT quốc lộ 51 có thời điểm kết thúc và tạm dừng thu phí dự kiến ngày 17/12/2022
BOT quốc lộ 51 có thời điểm kết thúc và tạm dừng thu phí dự kiến ngày 17/12/2022

Theo đó, Cục Đường bộ đã gửi phương án tài chính tính toán của dự án. Nếu được Bộ GTVT chấp thuận các nội dung đã được các bên thống nhất và các nội dung chưa được thống nhất, tính theo quan điểm của Cục Đường bộ tại biên bản họp ngày 15/9 thì thời điểm hoàn vốn của dự án dự kiến ngày 9/3/2022. Thời điểm kết thúc và tạm dừng thu phí dự kiến ngày 17/12/2022.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn tại cuộc họp ngày 18/11, Cục Đường bộ đề nghị BVEC khẩn trương báo cáo các chỉ tiêu tài chính theo hướng dẫn của Cục Đường bộ về đề nghị hoàn thiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính giai đoạn kinh doanh khai thác của dự án BOT quốc lộ 51.
BVEC có trách nhiệm rà soát phương án tài chính; thanh toán các khoản công nợ của dự án theo quy định; xây dựng phương án sắp sếp, giải quyết chế độ cho người lao động; phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV lập danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận và thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản công trình dự án theo quy định.

Ngoài ra, đơn vị này cũng phải chuẩn bị các nội dung cần thiết để tạm dừng thu phí vào ngày 17/12/2022 nếu không có ý kiến chỉ đạo nào khác của Bộ GTVT; thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan thuế địa phương, các ngân hàng tài trợ cho dự án…) về ngày tạm dừng thu của dự án.

Dự án BOT quốc lộ 51 đoạn Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 72,7km, tổng mức đầu tư được duyệt 3.970 tỷ đồng, đến nay đã thỏa thuận quyết toán 3.486 tỷ đồng, giá trị còn lại đang được Bộ tiếp tục xem xét thỏa thuận quyết toán theo quy định.

Dự án đưa vào khai thác từ tháng 4/2013. Theo hợp đồng dự án, dự kiến thời gian thu phí khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (từ ngày 1/7/2009 – 12/1/2030, bao gồm 4 năm thu phí tạo lợi nhuận).

Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian thu phí so với hợp đồng dự án đã ký do Cục Đường bộ cập nhật doanh thu thực tế. Trường hợp nhà đầu tư không thống nhất, Bộ GTVT sẽ tiến hành xem xét các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
Đánh giá