Công an xã Tân Hòa đã lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc

Ngày 14/10/2022 Công an xã Tân Hòa đã lập hồ sơ đưa 4 đối tượng nghiện ma túy: Đặng Hoàng Thế Vũ; HKTT: thôn Phước Long, Tân Hòa, TX.Phú Mỹ, BRVT; Ngô Thành Quân; HKTT: thôn Phước Long, Tân Hòa, TX.Phú Mỹ, BRVT; Huỳnh Phi Lẹ; HKTT: thôn Phước Hiệp, Tân Hoà, TX.Phú Mỹ, BRVT đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở tư vấn và điều trị người nghiện ma túy BRVT.

Đánh giá