Thiền Tôn Phật Quang (Thích Chân Quang) – Núi Dinh

Thiền Tôn Phật Quang (Thích Chân Quang) – Núi Dinh

Giới thiệu về chùa Thiền Tôn Phật Quang Thiền Tôn Phật Quang (Trụ trì là TT. Thích Chân Quang) xây dựng tại một thung lũng ở núi Dinh, thôn Chu Hải, x. Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT....