Thiền viện THƯỜNG CHIẾU – Ngôi chùa nổi tiếng tại Đồng Nai

Thiền viện THƯỜNG CHIẾU – Ngôi chùa nổi tiếng tại Đồng Nai

Ngôi chùa thiền viện THƯỜNG CHIẾU là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai giáp ranh với thị xã Phú Mỹ, BR-VT Thường Chiếu! Danh xưng một vị Thiền sư Việt Nam nổi...