Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng tại các huyện, thị, thành phố

Trong chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII, sáng 10/12, ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng giải trình về việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch (QH) xây dựng tại các huyện, thị, thành phố và tháo gỡ ách tắc trong thực hiện các dự án đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thành, phê duyệt các đồ án QH, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các nhóm giải pháp cụ thể. Đến nay, toàn tỉnh đã có 20/49 đồ án QH (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh) được thẩm định và phê duyệt.

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng giải trình về việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng tại các huyện, thị, thành phố
Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng giải trình về việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng tại các huyện, thị, thành phố

Trong đó, quan trọng nhất là điều chỉnh QH chung đô thị mới Phú Mỹ; kế tiếp là QH chung TP.Bà Rịa và QH chung huyện Côn Đảo. Với 3 đồ án này, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã họp hội đồng thẩm định và có báo cáo Thường trực UBND tỉnh. Tuy nhiên, một số vấn đề mang tính chất định hướng, chẳng hạn như đồ án QH chung đô thị Phú Mỹ thì có những định hướng lớn được lồng ghép trong nội dung QH tỉnh định hướng sắp tới, đó là các hệ thống hạ tầng, kỹ thuật giao thông vành đai 4, đường cao tốc Biên Hòa, đường sắt, trung tâm thương mại tự do…

Theo sau đó 3 QH chung nói trên được duyệt thì lần lượt các QH thứ cấp là QHPK 1/2000, QHCT 1/500 sẽ tiếp tục được triển khai. Trong thống kê 27 đồ án chậm thì có cả các QH thứ cấp này. Hiện nay chỉ còn chờ trình QH tỉnh được thủ tướng phê duyệt và QH chung được điều chỉnh sẽ thông qua các QH thứ cấp này.

Theo ông Trung, các đồ án QH nói trên được phê duyệt là công cụ thực hiện công tác quản lý QH xây dựng và thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đây cũng là ưu tiên quan trọng trong thời điểm hiện nay.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy công tác lập, phê duyệt các QH trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì cũng như phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau: Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương để hoàn tất công tác thẩm định, phê duyệt các đồ án QH trên địa bàn tỉnh đối với các đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức lập các đồ án QH xây dựng, QH đô thị trên địa bàn tỉnh (trên cơ sở các đồ án QH cấp trên được phê duyệt); tiếp tục rà soát các đồ án đã phê duyệt để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương; đồng thời rà soát các văn bản do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực QH, xây dựng để kịp thời hủy bỏ, điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp thực tế…

Theo baobariavungtau.com.vn
Đánh giá