Giảm chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách ngành hải quan

Tổng cục Hải quan vừa điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) giảm so với chỉ tiêu từ đầu năm cho 15 đơn vị các cục hải quan. Trong đó, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu được điều chỉnh giảm từ 20.900 tỷ đồng xuống 20.300 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong 2 tháng còn lại của năm 2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Giảm chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách ngành hải quan
Giảm chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách ngành hải quan

Ngoài ra, các đơn vị cần thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị, phân tích, đánh giá biến động tăng, giảm số thu từng tháng đồng thời dự báo xu hướng, tốc độ thu những tháng cuối năm sát thực tế tại địa bàn quản lý…

TRÀ NGÂN
Nguồn: https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202211/giam-chi-tieu-phan-dau-thu-ngan-sach-nganh-hai-quan-963623/

Đánh giá