Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Ngày 26/10, Công an thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh BR-VT;

Công an TX Phú Mỹ triển khai cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện Luật Cư trú 2020
Công an TX Phú Mỹ triển khai cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện Luật Cư trú 2020

Kế hoạch mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và các nhiệm vụ tại Đề án 06; kế hoạch “60 ngày, đêm” thực hiện tổng rà soát kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thị xã.

Trong đó, đợt cao điểm “90 ngày, đêm” diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2022 với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Công an thị xã đặt mục tiêu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho 18.063 công dân; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp tài khoản định danh điện tử, với mục tiêu 131.615 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công; đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 của Chính phủ qua dịch vụ công trực tuyến….

Tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 thị xã, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã đã ký cam kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao về triển khai Đề án 06 trên địa bàn thị xã. Đại diện lãnh đạo Công an thị xã, UBND các xã, phường;

Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thị xã, Công an các xã, phường đã ký cam kết quyết tâm hoàn thành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra trong hai đợt cao điểm.

5/5 - (1 bình chọn)