P. Mỹ Xuân tổ chức họp dân liên quan dự án đường N15 – đường D9

TỔ CHỨC HỌP DÂN LIÊN QUAN DỰ ÁN ĐƯỜNG QUY HOẠCH N15 – ĐƯỜNG QUY HOẠCH D9 VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ XUÂN 2

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND thị xã về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường quy hoạch N15-Đường quy hoạch D9 vào trường Tiểu học Mỹ Xuân 2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ với tổng diện tích khoảng 15.642,3m2;

P. Mỹ Xuân tổ chức họp dân liên quan dự án đường N15 - đường D9
P. Mỹ Xuân tổ chức họp dân liên quan dự án đường N15 – đường D9

Căn cứ Kế hoạch số 5556/KH-UBND, ngày 28/10/2022 của UBND thị xã về việc thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án;

Để thực hiện đảm bảo tiến độ của Dự án, đồng thời kịp thời giải đáp các ý kiến thắc mắc của hộ dân bị ảnh hưởng, ngày 02/11/2022, phường Mỹ Xuân đã tổ chức họp dân với sự tham gia của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Chủ đầu tư Dự án, các ban, ngành, đoàn thể phường, khu phố và các hộ dân có đất bị thu hồi.

P. Mỹ Xuân tổ chức họp dân liên quan dự án đường N15 - đường D9

Dự án Đường quy hoạch N15 – Đường quy hoạch D9 vào trường Tiểu học Mỹ Xuân 2 có tổng cộng 37 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại buổi họp dân có sự tham dự của 30 hộ. Qua nghe báo cáo của địa phương về nhu cầu cần thiết để đầu tư Dự án, các chính sách bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân, đồng thời cũng được các ngành chức năng Thị xã trực tiếp giải đáp kịp thời những thắc mắc tại buổi họp, 30 hộ dân có mặt đã đồng thuận với chủ trương đầu tư Dự án này, mong muốn các cấp xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân đầy đủ, đảm bảo theo các chính sách do Nhà nước quy định để các hộ dân có điều kiện ổn định được cuộc sống.

Đánh giá