Bản đồ quy hoạch THỊ XÃ PHÚ MỸ, BR-VT đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch THỊ XÃ PHÚ MỸ, BR-VT đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch thị xã Phú Mỹ đã được UBND Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt đến năm 2030. Ở bài viết này, Chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin quy hoạch của thị...