TX. Phú Mỹ ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

TX. Phú Mỹ ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Ngày 26/11, Bảo hiểm xã hội TX. Phú Mỹ phối hợp với Bưu Điện thị xã và Công ty Bảo hiểm dầu khí PVI tổ chức Lễ ra quân “Thi đua nước rút, truyền thông, vận động người tham gia...