Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào bảo vệ ANTQ

Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào bảo vệ ANTQ

Ngày 10/11, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Hội Người cao tuổi thị xã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân...