Cơ hội cho nông sản BR-VT tiếp cận nhiều hơn với thị trường nước ngoài

Cơ hội cho nông sản BR-VT tiếp cận nhiều hơn với thị trường nước ngoài

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nay, tỉnh có 8 vùng trồng và 2 cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu được cấp mã số. Đây là cơ...