Mặt đường xuống cấp, nhiều “ổ gà” xuất hiện trên đường 80

Mặt đường xuống cấp, nhiều “ổ gà” xuất hiện trên đường 80

Mặt đường xuống cấp, nhiều “ổ gà” xuất hiện trên đường 80 (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) khiến tình hình an toàn giao thông qua tuyến đường này trở nên bất ổn. Thời gian qua đã xảy ra rất...