Xúc tiến xây dựng nhanh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

Xúc tiến xây dựng nhanh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

Xúc tiến xây dựng nhanh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, hình thành Khu thương mại tự do gắn với cảng biển và hành lang công nghiệp – đô thị Đông Tây (dài gần 300km) phía Nam được chờ đợi...
Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Vùng Đông Nam bộ có hệ sinh thái sản xuất hàng hóa lớn nhất cả nước, chiếm 45% tổng khối lượng hàng hóa...