Cái Mép – Thị Vải: Giải pháp “cảng mở” liệu có khả thi?

Cái Mép – Thị Vải: Giải pháp “cảng mở” liệu có khả thi?

Ngành hải quan đang rà soát, khẩn trương xây dựng phương án thí điểm quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển qua lại giữa các cảng trong cùng...
Doanh thu cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link tăng hơn 96%

Doanh thu cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link tăng hơn 96%

10 tháng năm 2022, doanh thu của Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link tăng 96,91% so với cùng kỳ năm 2021....