Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân

Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân

Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân Không chỉ tăng cường cán bộ xuống hỗ trợ các xã, phường, lực lượng Công an TX. Phú Mỹ còn đến tận nhà làm căn cước...
Khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp: Lợi cả đôi đường

Khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp: Lợi cả đôi đường

Từ giữa tháng 3/2022 đến nay, Bệnh viện Bà Rịa đã triển khai khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) bằng...