TX Phú Mỹ chung tay đẩy lùi “tín dụng đen” cùng những hệ lụy!

TX Phú Mỹ chung tay đẩy lùi “tín dụng đen” cùng những hệ lụy!

Thực tế đã cho thấy, hầu hết những người đã vay “tín dụng đen” đều phải hứng chịu những hậu quả khôn lường, không chỉ làm xáo trộn cuộc sống bản thân mà nhiều người còn liên lụy, ảnh hưởng...
Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ tiếp tục thực hiện cho vay

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ tiếp tục thực hiện cho vay

Kể từ khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh...