3 án tử hình, 1 án chung thân cho đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy

3 án tử hình, 1 án chung thân cho đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, vào ngày 13/8/2021, Hồ A Ran, Hồ A Liêm, Hồ A Khay và Hồ Văn Long đã có hành vi vận chuyển trái phép 6.004,3 gam ma túy loại Methamphetamine từ...