Việt Nam có 03 cảng nằm trong bảng xếp hạng 100 cảng container của năm 2022

Việt Nam có 03 cảng nằm trong bảng xếp hạng 100 cảng container của năm 2022

Tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, theo bảng xếp hạng Lloyd’s List: Việt Nam có 03 cảng, gồm Hải Phòng, TP. HCM và Cái Mép nằm trong bảng xếp hạng 100 cảng container của năm 2022, có lưu lượng...