Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT dự ngày hội đại đoàn kết toàn tộc tại TX. Phú Mỹ

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT dự ngày hội đại đoàn kết toàn tộc tại TX. Phú Mỹ

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT dự ngày hội đại đoàn kết toàn tộc tại TX. Phú Mỹ Sáng 12/11, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm...