Lan tỏa nhiều cách làm hay, thiết thực

Lan tỏa nhiều cách làm hay, thiết thực

Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa nhiều cách làm hay trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao...