Ông Biden chỉ nhận được 39% tín nhiệm trước ngày bầu cử

Ông Biden chỉ nhận được 39% tín nhiệm trước ngày bầu cử

Khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 7/11 cho biết ông Biden chỉ nhận 39% sự ủng hộ. Khảo sát thu thập kết quả từ 1.004 người – gồm 424 đảng viên Dân chủ và 390 thành viên Cộng hòa...