P. Mỹ Xuân tổ chức họp dân liên quan dự án đường N15 – đường D9

P. Mỹ Xuân tổ chức họp dân liên quan dự án đường N15 – đường D9

TỔ CHỨC HỌP DÂN LIÊN QUAN DỰ ÁN ĐƯỜNG QUY HOẠCH N15 – ĐƯỜNG QUY HOẠCH D9 VÀO TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ XUÂN 2 Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND thị xã về việc phê duyệt...