Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Ngày 26/10, Công an thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân...