Đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu giúp giải bài toán logistics cho Cái Mép-Thị Vải

Đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu giúp giải bài toán logistics cho Cái Mép-Thị Vải

Tuyến đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu đi qua địa phận tỉnh Ðồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu giúp tăng năng lực giao thông. Việc sớm xây dựng tuyến đường sắt có ý nghĩa hết sức cấp thiết, giúp giải bài toán...