Tỷ giá biến động, DN xuất nhập khẩu gặp khó

Tỷ giá biến động, DN xuất nhập khẩu gặp khó

Giá USD tăng khiến những DN phải nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất bị đội chi phí nhập khẩu, phí vận tải và khoản chênh lệch tỷ giá lớn. Điều này khiến giá thành tăng, lợi nhuận...