Hội đồng Đội TX.Phú Mỹ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa

Hội đồng Đội TX.Phú Mỹ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa

Trong những năm qua, bằng nguồn kinh phí tự đóng góp của ĐVTN và vận động nhà hảo tâm, Hội đồng Đội TX.Phú Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo cho thanh thiếu...