Khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp: Lợi cả đôi đường

Khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp: Lợi cả đôi đường

Từ giữa tháng 3/2022 đến nay, Bệnh viện Bà Rịa đã triển khai khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Điều này vừa tạo thuận lợi cho người bệnh vừa...