UBMTTQ phường Tân Phước bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

UBMTTQ phường Tân Phước bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

UBMTTQ phường Tân Phước bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Chiều 11/11, Ủy ban MTTQ phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết gia đình bà Lê Thị Phượng, tổ...