Bộ Y tế: Khuyến cáo về việc phòng chống bệnh cúm mùa

Bộ Y tế: Khuyến cáo về việc phòng chống bệnh cúm mùa

Triệu chứng bệnh cúm mùa thường rất khó nhận biết với các bệnh đường hô hấp khác. Nên việc chẩn đoán và điều trị cần phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của các cơ quan y tế. Để người...