Từ 12/12: Giáo viên kỷ luật học sinh sai quy định bị phạt tới 10 triệu đồng

Từ 12/12: Giáo viên kỷ luật học sinh sai quy định bị phạt tới 10 triệu đồng

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội của giáo viên xôn xao trước thông tin “kỷ luật học sinh sai quy định bị phạt tới 10 triệu đồng”. Thời gian vừa qua, nhiều vụ học sinh hỗn láo,...
Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi nào?

Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi nào?

1. Người sử dụng lao động là ai? Theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động là...