Cần đặc biệt quan tâm chống tham nhũng về đất đai

Cần đặc biệt quan tâm chống tham nhũng về đất đai

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, ngày 8/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án...