Bà Rịa – Vũng Tàu: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 2 Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 2 Hòa thượng Thích Nguyên Trực

Ngày 28-10 (4-10-Nhâm Dần) tại chùa Từ Nhãn (thị xã Phú Mỹ), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 2 Hòa thượng Thích Nguyên Trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, viện chủ,...