Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân

Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân

Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân Không chỉ tăng cường cán bộ xuống hỗ trợ các xã, phường, lực lượng Công an TX. Phú Mỹ còn đến tận nhà làm căn cước...
Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC

Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC

“Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC” – Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại...