Ngân hàng Nhà nước ‘nới’ room: Gần 200.000 tỉ đồng ‘tràn’ ra nền kinh tế

Ngân hàng Nhà nước ‘nới’ room: Gần 200.000 tỉ đồng ‘tràn’ ra nền kinh tế

TTO – Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng (room) cho toàn hệ thống ngân hàng thêm khoảng 1,5 – 2%. Như vậy sẽ có thêm khoảng 200.000 tỉ đồng vốn cho nền kinh tế....