Khu phố Vạn Hạnh tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Khu phố Vạn Hạnh tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Khu phố Vạn Hạnh tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” Sáng 12/11, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 92...