Nữ nhân viên Alibaba: Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa

Nữ nhân viên Alibaba: Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa

Từng nổi tiếng vì hành vi hô hào nhân viên “đập xe nó cho chị” khi bị cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5”, tại phiên tòa...