TX.Phú Mỹ quan tâm đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TX.Phú Mỹ quan tâm đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 15/11, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn, đã giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát...