Thẻ: Phạm Thị Thanh Trà

  • Tăng lương giáo viên là việc cấp bách!

    Tăng lương giáo viên là việc cấp bách!

    Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành. Chiều 4/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tham…