3 trọng tâm phát triển kinh tế BR-VT trong năm 2023

3 trọng tâm phát triển kinh tế BR-VT trong năm 2023

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,1 – 8,5% trong năm 2023, Bà Rịa – Vũng Tàu đặt trọng tâm vào kinh tế biển, phát triển giao thông và xúc tiến đầu tư du lịch. Trong năm 2022,...