Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Vùng Đông Nam bộ có hệ sinh thái sản xuất hàng hóa lớn nhất cả nước, chiếm 45% tổng khối lượng hàng hóa và hơn 60% khối lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam. Ông Phạm Viết...