Doanh nghiệp dầu khí tăng trưởng ấn tượng

Doanh nghiệp dầu khí tăng trưởng ấn tượng

Tính đến hết tháng 9/2022, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh, về đích trước 3 tháng 4 chỉ tiêu quan trọng tài chính. Một số...