Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS TX. Phú Mỹ

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS TX. Phú Mỹ

Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Phú Mỹ phối hợp với Hội Đồng đội thị xã tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thị xã dành cho học sinh THCS, năm học 2022 -2023. Tham gia...