Bỏ quy định về xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính từ 1/1/2023

Bỏ quy định về xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính từ 1/1/2023

Chính phủ ban hành Nghị định để bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực...
Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân

Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân

Công an TX. Phú Mỹ đến tận nhà làm căn cước cho người dân Không chỉ tăng cường cán bộ xuống hỗ trợ...
Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC

Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC

“Không yêu cầu dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC” – Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại...