BR-VT: Thuê chuyên gia về tìm nguyên nhân ô nhiễm suối Giao Kèo

BR-VT: Thuê chuyên gia về tìm nguyên nhân ô nhiễm suối Giao Kèo

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thuê chuyên gia Viện Môi trường và Tài nguyên về tìm nguyên nhân ô nhiễm suối Giao Kèo. Ngày 25/11, chuyên gia Lê Tân Cương – Viện...