​Nguyên Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thị xã Phú Mỹ cầu cứu!

​Nguyên Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thị xã Phú Mỹ cầu cứu!

(Thanh tra)- Trước việc bị yêu cầu thi hành án phải tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc và tài sản trên đất thuê đã xây dựng tại thửa đất số 316, tờ bản đồ số 43, tọa...