Tăng lương giáo viên là việc cấp bách!

Tăng lương giáo viên là việc cấp bách!

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành. Chiều 4/11, tại phiên chất...