TX. Phú Mỹ khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

TX. Phú Mỹ khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

Ngày 1/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX.Phú Mỹ tổ chức khám sức khỏe cho nam công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023. Qua sơ tuyển, TX. Phú Mỹ có 49 nam thanh niên...